Free will

“Már Arisztotelész, vagyis i.e. 350 elõtt fennállt a probléma. Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás,õk mind azon aggódtak, hogyan lehet az ember szabad, ha Isten minden cselekedetedet elõre tudja. Manapság tudjuk, hogy a világot alapvetõ fizikai törvények irányítják, és ezeknek a törvényeknek engedelmeskednek a világ tárgyai. Mivel ezek a törvények megbízhatóak, megengednek elképesztõ chnológiai teljesítményeket. De nézd meg magad. Mi is fizikai rendszerek vagyunk. Szénmolekulák komplex halmazaiból állunk. De nagyrészt vízbõl, és a mi viselkedésünk sem lehet kivétel a fizikai törvények alól. Most az a kérdés, hogy Isten állított-e be mindent elõre, és mindent lát is elõre…vagy ezek az alapvetõ törvények irányítanak mindent.” Waking life

“Take the problem of free will. This problem’s been around for a long time, since before Aristotle in 350 B.C. St. Augustine, St. Thomas Aquinas, these guys all worried about how we can be free… if God already knows in advance everything you’re gonna do. Nowadays we know that the world operates according to some fundamental physical laws, and these laws govern the behavior of every object in the world. Now, these laws, because they’re so trustworthy,they enable incredible technological achievements. But look at yourself. We’re just physical systems too. We’re just complex arrangements of carbon molecules. We’re mostly water, and our behavior isn’t gonna be an exception to basic physical laws. So it starts to look like whether it’s God setting things up in advance… and knowing everything you’re gonna do… orwhether it’s these basic physical laws governing everything.” Waking life